Dirbtuvių pradžioje visi kartu
 sukuriam bendrą pasakojimą.
(Aš klausinėju dalyvių apie personažų
nuotykius, pomėgius, darbus.
Jų pasiūlymus apjungiu į bendrą istoriją ir nupiešiu.)
Vėliau sukurtą pasakojimą galime išplėtoti skirtingais būdais:
1. Sukurti popierinius trimitus – pasakojimo personažus ir jais pagroti.
2. Sukurti popierinę knygą su erdvinėm iliustracijom.
3. Sukurti popierinį kostiumą su pasakojimo personažais.
4. Sukurti muzikinį pasakojimą.
4. Sukurti animuotą pasakojimą.

Animuotos pasakos kūrimo dirbtuvės

Dirbtuvių užduotis: Kartu išbandyti kūrinio atsiradimo kelią nuo idėjos iki rezultato
Trukmė: 4 pamokos
Kam geriausiai tinka: 3-7 klasių mokiniai, arba bendra vaikų ir tėvų grupė. 15-30 dalyvių.
\

Pirma pamoka

Sukuriam pasakojimą: pagrindinius veikėjus ir jų nuotykius.
W

Antra pamoka

Padalinam pasakojimą į dalis.
Padalinam dalyvius į grupes (apie 5).
Kiekviena grupė gauna pasakojimo dalį, kurią turės suvaidinti.
Grupė tariasi kaip ir ką vaidins, piešia veikėjus, daiktus ir kaukes, reikalingus filmukui.

Trečia pamoka

Dalyvių grupės vaidina ir filmuoja.

Ketvirta pamoka

Įgarsinam pasakojimą

Dirbtuvių rezultatas

I

Penkta

Aš namuose iš įrašytos medžiagos parengiu animaciją.
Jei nori, dalyviai gali filmuoti sąvarankiškai ir atsiųsti papildomos medžiagą
Galima surengti pasakos pristatymą vaidinimą
Papildomai: Dirbtuvėse svarbu ne tik kas daroma,   bet ir kaip daroma.
Dirbtuvėse nėra teorijos, su veiklom susipažįstam jas darydami.
Ne reikalaujam, o prašom pagalbos ar patarimo.
Dirbam todėl, kad tai mums įdomu.
Nesivaržom tarpusavyje, o kartu ieškom sprendimo.
Jei užduotis sudėtinga – suskaidom dalimis.
Pasidalinam veiklomis pagal galimybes ir pomėgius.
Stengiamės matyti visumą ir prasmę, o ne daryti atskiras veiklas.